Książki dotyczące MongoDB

Książki

Loading

Książki dotyczące MongoDB to zbiór propozycji do przeczytania na ten temat. MongoDB to popularna i wszechstronna baza danych typu NoSQL, która od lat przyciąga uwagę programistów, administratorów baz danych oraz przedsiębiorstw z różnych branż. Jej elastyczność, skalowalność i szybkość dostępu do danych uczyniły ją jednym z najważniejszych narzędzi w dziedzinie przechowywania i zarządzania informacjami.. Sprawdź jakie są pozycje książkowe aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu testowania.

 

MongoDB w akcji – Kyle Banker, Peter Bakkum, Shaun Verch, Doug Garrett, Tim Hawkins

Książka ta jest przeznaczona dla programistów i administratorów baz danych, którzy chcą poznać MongoDB 3.0 od podstaw. Ten świetnie napisany przewodnik okaże się również bezcenną pomocą dla średnio zaawansowanych użytkowników systemu. Przedstawiono tu zarówno podstawy MongoDB, jak i zaawansowane metody optymalizacji, skalowania bazy i administrowania nią. Nie brakło opisu dobrych praktyk dotyczących wdrażania aplikacji MongoDB i rozwiązywania problemów. Zamieszczono liczne przykłady kodu napisanego w językach JavaScript, Ruby i powłoki MongoDB.

Książki dotyczące MongoDB

Kup teraz

Przewodnik po MongoDB. Wydajna i skalowalna baza danych. Wydanie III – Shannon Bradshaw, Eoin Brazil, Kristina Chodorow

Ten praktyczny przewodnik jest przeznaczony dla użytkowników bazy MongoDB w wersji 4.2. W konkretny sposób opisuje zalety stosowania dokumentowych baz danych. Równocześnie wskazuje zaawansowane metody konfiguracji systemu oraz możliwe zastosowania w różnych projektach. Książka zainteresuje zarówno użytkowników i administratorów MongoDB. Ponadto programistów tworzących złożone aplikacje czy testerów. Przedstawia kwestie tworzenia zapytań, indeksów, agregacji, transakcji, zbiorów replik, zarządzania systemem, shardingu. Także administrowania danymi, trwałości danych, monitorowania systemu oraz jego zabezpieczenia. Znalazło się tu także wprowadzenie do pracy z MongoDB, omówiono też zasady pracy z klastrem shardów oraz administrowania aplikacją i serwerem bazy MongoDB.

Książki dotyczące MongoDB

Kup teraz

MongoDB Performance Tuning: Optimizing MongoDB Databases and their Applications – Guy Harrison (Autor), Michael Harrison

Ta książka pomaga uzyskać jak najlepszą wydajność z MongoDB. Książka ta przyjmuje metodyczne i kompleksowe podejście do dostrojenia wydajności, które zaczyna się od projektowania aplikacji i schematu. Następnie obejmuje optymalizację kodu na wszystkich poziomach aplikacji. Książka wyjaśnia także, jak skonfigurować MongoDB oraz konfigurację klastra, aby uzyskać optymalną wydajność. Systematyczne podejście opisane w książce pozwala na skupienie się na prawdziwych przyczynach problemów z wydajnością i uzyskanie najlepszego zwrotu z inwestycji. Nawet gdy jesteś pod presją i nie wiesz, od czego zacząć, wystarczy postępować zgodnie z metodą opisaną w tej książce, aby naprawić sytuację i przywrócić wydajność MongoDB na właściwe tory.

Książki dotyczące MongoDB

Mastering MongoDB 6.x. Expert techniques to run high-volume and fault-tolerant database solutions using MongoDB 6.x – Third Edition – Alex Giamas

W tej książce omówiono wszystkie główne funkcje MongoDB, w tym najnowszą wersję 6. MongoDB 6.x dodaje wiele nowych funkcji i rozszerza istniejące, takie jak agregacja, indeksowanie, replikacja, sharding i narzędzia MongoDB Atlas. Niektóre z narzędzi Atlas MongoDB, które opanujesz, obejmują dedykowane klastry Atlas i rozwiązania bezserwerowe, wyszukiwanie Atlas, wykresy, usługi/synchronizacja aplikacji Realm, Compass, Cloud Manager i Data Lake. Pod koniec tej książki posiądziesz całą praktyczną wiedzę potrzebną do projektowania, rozwijania, administrowania i skalowania aplikacji bazodanowych opartych na MongoDB, zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

Książki dotyczące MongoDB

Kup teraz

MongoDB Fundamentals: A hands-on guide to using MongoDB and Atlas in the real world – Amit Phaltankar, Juned Ahsan, Michael Harrison

W przeciwieństwie do innych książek o MongoDB, MongoDB Fundamentals od samego początku zajmuje się przetwarzaniem w chmurze. W pierwszym rozdziale pokazano, jak rozpocząć pracę z Atlasem. Dowiesz się, jak modyfikować istniejące dane, dodawać nowe dane do bazy danych i obsługiwać złożone zapytania, tworząc potoki agregacji. W miarę postępów poznasz architekturę replikacji MongoDB i skonfigurujesz prosty klaster. Zapoznasz się także z uwierzytelnianiem użytkowników oraz technikami tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych. Na koniec przeprowadzisz wizualizację danych za pomocą wykresów MongoDB.

MongoDB Applied Design Patterns – RIck Copeland

Ten praktyczny przewodnik pokaże Ci powiązanie między MongoDB a problemami biznesowymi, które ma rozwiązywać. Dowiesz się, jak zastosować wzorce projektowe MongoDB w kilku trudnych dziedzinach, takich jak handel, zarządzanie treścią i gry online. Korzystając z przykładów kodu Python i JavaScript, odkryjesz, jak MongoDB pozwala skalować model danych, jednocześnie upraszczając proces programowania. Ta książka pokazuje zalety osadzania dokumentów, schematów polimorficznych i innych wzorców MongoDB w radzeniu sobie z konkretnymi przypadkami użycia dużych zbiorów danych.

 

Książki dotyczące MongoDB to kolejna część z wpisów o książkach dla testerów. Z racji tego, że testowanie ma coraz więcej gałęzi, warto zapoznać się z literaturą tematyczną. W dziale książki opisujemy wiele książek dla testerów oprogramowania i osób pracujących w IT. Cyklicznie wrzucamy taki wpis w każdy ostatni poniedziałek danego miesiąca.