Narzędzia wspierające testy Accessibility

Inne narzędzia

Loading

Narzędzia wspierające testy Accessibility to kolejny wpis w którym chcemy Wam pokazać możliwości różnych narzędzi wspierających naszą pracę. Przyszłość internetu należy do tych, którzy dbają o dostępność! Odkryj narzędzia, które nie tylko ułatwiają testowanie dostępności stron i aplikacji, ale także kształtują przyszłość online. W dzisiejszym cyfrowym świecie narzędzia wspierające testy dostępności stanowią klucz do tworzenia bardziej inkludujących produktów. Poznaj, jakie innowacje czekają nas w tej dziedzinie i dlaczego warto być gotowym na zmiany

Co to jest Accessibility 

Za Wikipedią – Dostępność WWW (ang. web accessibility) – dziedzina wiedzy z zakresu interakcji człowieka z komputerem zajmująca się problematyką tworzenia stron i serwisów internetowych dostępnych dla jak najszerszego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie cyfrowe (niepełnosprawnych, starszych, gorzej wykształconych, pozbawionych dostępu do szerokopasmowego internetu). Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu.

Rekomendacje W3C WAI
WCAG – Web Content Accessibility Guidelines (pl. Wytyczne dla dostępności treści internetowych).
ATAG – Authoring Tool Accessibility Guidelines (pl. Wytyczne dla dostępności narzędzi autorskich).
UAAG – User Agent Accessibility Guidelines (pl. Wytyczne dla dostępności programów użytkownika).
Inne
WCAG-EM – Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0 (pl. Metodologia oceniania zgodności w zakresie dostępności internetowej).

Narzędzia

 1. Axe – Accessibility Engine:

  • Co to jest: Jest to biblioteka JavaScript, która może być używana zarówno w środowisku testowym jak i w rozszerzeniach przeglądarki.
  • Jak działa: Axe może być zintegrowany z różnymi frameworkami do testowania (jak Selenium czy Cypress) i jest używany do analizy strony pod kątem zgodności z wytycznymi WCAG i Section 508.
  • Główne funkcje: Umożliwia łatwe wykrywanie i raportowanie problemów z dostępnością, oferuje sugestie naprawcze i jest projektowany z myślą o minimalnym wpływie na wydajność.
  • Strona główna: Deque Axe
  • Rozszerzenie dla Chrome: Axe Chrome Web Store
  • Rozszerzenie dla Firefox: Axe Firefox Browser Add-Ons

 2. Lighthouse:

  • Co to jest: Jest to zautomatyzowane narzędzie do analizy jakości stron internetowych.
  • Jak działa: Może być uruchomione w Chrome DevTools, z linii poleceń lub jako moduł Node.js. Sprawdza dostępność strony pod kątem różnych kryteriów, w tym WCAG.
  • Główne funkcje: Generuje szczegółowe raporty, które zawierają oceny oraz zalecenia dotyczące poprawy dostępności, wydajności i innych aspektów jakości webowych.
  • Dokumentacja: Google Developers Lighthouse
  • GitHub Repo: Lighthouse GitHub

 3. WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool):

  • Co to jest: Jest to narzędzie do oceny dostępności, które można używać bezpośrednio w przeglądarce internetowej.
  • Jak działa: Analizuje strony internetowe i graficznie wskazuje na elementy, które mogą stanowić problem z dostępnością.
  • Główne funkcje: Użytkownik może łatwo zidentyfikować problemy związane z dostępnością, takie jak brak alternatywnych tekstów dla obrazów, problemy z kontrastem, błędy w strukturze nagłówków i inne.
  • Strona główna: WAVE Web Accessibility Tool
  • Rozszerzenie dla Chrome: WAVE Chrome Web Store
  • Rozszerzenie dla Firefox: WAVE Firefox Browser Add-Ons

 4. Pa11y:

  • Co to jest: Zestaw narzędzi służący do automatycznego wykrywania problemów z dostępnością.
  • Jak działa: Można go uruchomić z linii poleceń lub jako usługę. Pa11y przeprowadza testy na podstawie wytycznych WCAG.
  • Główne funkcje: Oferuje możliwość planowania regularnych testów, generowania raportów i automatycznego powiadamiania o problemach.
  • Strona główna: Pa11y
  • GitHub Repo: Pa11y GitHub

 5. JAWS (Job Access With Speech):

  • Co to jest: JAWS to jeden z najczęściej używanych czytników ekranu, szczególnie w środowiskach korporacyjnych.
  • Jak działa: Symuluje to, jak osoba niewidoma lub słabo widząca może korzystać ze strony internetowej.
  • Główne funkcje: Oferuje szeroką gamę funkcji, w tym wsparcie dla wielu języków, zgodność z większością aplikacji internetowych i możliwość personalizacji przez użytkownika.
  • Strona główna: Freedom Scientific JAWS

 6. NVDA (NonVisual Desktop Access):

  • Co to jest: Jest to darmowy i otwartoźródłowy czytnik ekranu dla systemu Windows.
  • Jak działa: NVDA pomaga osobom niewidomym i słabowidzącym w dostępie do komputera i Internetu.
  • Główne funkcje: Zawiera wsparcie dla większości standardowych aplikacji, przeglądarek internetowych i obsługuje wiele wtyczek rozszerzających jego funkcjonalność.
  • Strona główna: NV Access NVDA

 7. Tota11y:

  • Co to jest: Jest to narzędzie wtyczki JavaScript od Khan Academy, które pomaga zrozumieć, jakie elementy strony mogą wymagać poprawy, by stać się bardziej dostępne.
  • Jak działa: Po dodaniu do strony internetowej, tota11y prezentuje na ekranie serię narzędzi, które wskazują na konkretne problemy dostępności.
  • Główne funkcje: Obejmuje narzędzia do sprawdzania kontrastu, struktury nagłówków, czytelności tekstu i wiele innych.
  • Strona główna: Tota11y by Khan Academy
  • GitHub Repo: Tota11y GitHub

 8. Color Contrast Analyzers:

  • Co to jest: Są to narzędzia służące do pomiaru kontrastu kolorów na stronach internetowych.
  • Jak działa: Pozwalają one na sprawdzenie, czy stosunek kontrastu między tekstem a jego tłem spełnia zalecane standardy.
  • Główne funkcje: Służą do testowania dostępności wizualnej i są niezbędne do zapewnienia, że treści są czytelne dla użytkowników ze specyficznymi wymaganiami wzrokowymi.
  • Przykładowe narzędzie: WebAIM Contrast Checker
  • Narzędzie Color Contrast Analyzer dla Chrome: Color Contrast Analyzer Chrome Web Store

 9. Accessibility Insights:

To tylko kilka przykładów różnych rodzajów baz danych dostępnych na rynku. Wybór bazy danych zależy od konkretnych potrzeb projektu, wymagań dotyczących wydajności i modelu danych, który chcesz obsługiwać.

Podsumowanie

Narzędzia wspierające testy Accessibility to kolejny wpis w ramach którego prezentujemy Wam możliwości różnych narzędzi. Ponadto wpis ten tworzony jest w ramach szerzenia wiedzy. Zapraszamy na inne wpisy związane z narzędziami