JMeter – plugin manager

JMeter

Loading

JMeter plugin manager czyli opis jak można rozszerzyć możliwości JMetera. Narzędzie to w swoje podstawowej wersji oferuje bardzo wiele możliwości dla testerów. Chcąc jednak robić rzeczy mniej standardowe, lub wykonywać testy w sposób bardziej wygodny – korzystaj z plugin managera. 

Jak zacząć.

Aby zacząć przygodę z JMeterem, skorzystaj z opisu jak zacząć. Gdy masz już zainstalowane narzędzie to skieruj się do strony z dodatkami – JMeter Plugins Manager i pobierz plik JAR. Następnie pobrany plik skopiuj do katalogu gdzie masz zainstalowanego JMetera: lib/ext. Następnie ponownie uruchom JMetera. W zakładce OPTIONS będzie znajdować się Plugin Manager skąd będziesz mógł pobrać dodatki przydatne podczas testów wydajnościowych. 

Co się tam znajduje.

Okno z pluginami dzieli się na trzy części.
Installed Plugins – zawierający jakie pluginy mamy zainstalowane.
Available Plugins – lista pluginów jakie są dostępne.
Upgrades – wykaz pluginów które mamy zainstalowane a które możemy zaktualizować.

Dodatkowo każdy z elementów po kliknięciu posiada pełen opis do czego może zostać wykorzystany. Większość z nich kieruje też stron z szerszym opisem. Obecnie dostępnych jest ponad 80 pluginów

Kilka przydanych pluginów.

W tym akapicie przedstawimy kilka przydanych pluginów, które są łatwe w użyciu a zarazem mogą być bardzo przydatne w Waszej codziennej pracy. 

Custom Theard Group

Zestaw pluginów, które bardzo szybko rozszerzą Wam możliwości JMetera przy testowaniu np. aplikacji webowych i kreowaniu realnego ruchu. 

Concurrency Thread Group

Jest to plugin wydany przez BlazeMeter a następnie przekazany do rozwoju w formie Open Source. Wtyczka ta pozwala na zbudowanie dłuższego testu adekwatnego dla naszych potrzeb. Możemy określić ilość userów. Plugin pozwala nam na utrzymanie stałego ruchu przez określony okres czasu. W przeciwieństwie do Thread Group nie tworzy wątków z góry i nie zużywa tak wiele pamięci. 

JMeter - plugin manager - Concurrency Thread Group

 
Ultimate Thread Group

Wtyczka jest opisywana jako ta, dzięki której nie będziemy potrzebowali innych z zakresu Thread Group. Jak widać na poniższym screenie wtyczka pozwala nam na bardzo przyjemną konfigurację wątków w naszym teście. W przypadku potrzeby możemy podawać czas trwania w różnych jednostkach czasu zawarte w polach- initialDelay, startupTime, holdLoadFor, shutdownTime:
– s – seconds
– m – minutes
– h – hours
– d – days
Korzystając z tych jednostek możesz stworzyć kombinację jak 1d11h34m16s.

JMeter - plugin manager - Ultimate Thread Group

Stepping Thread Group

Wtyczka ta jak ją opisują, umożliwia elastyczne planowanie wątków, podobne do Load Runnera.Wtyczka ta była pierwszą z zakresu Thread Group i wydane wraz z JMeterem 2.4. Jak widać na screenie, możemy zwiększać czy zmniejszać ilość wątków w określonym okresie czasu. Wśród testerów wtyczka ta uchodzi za gorszą wersję Concurrency Thread Group. 

Arrivals Thread Group

Wtyczka stworzona przez Dynatrace LLC, obecnie wykorzystywana na licencji Open Source. Jak widać na screenie ciekawą opcją jest Concurrency Limit co pozwala na limitowanie liczby wątków, co może uchronić testera od problemu z Java Heap Size. 

Free-Form Arrivals Thread Group

Wtyczka wydana i wdrożona w ten sam sposób co Arrivals Thread Group. Posiada bardzo podobne opcje co ta wtyczka, zaś menu znane bardziej z Ultimate Thread Group. 

Throughput Shaping Timer

Ta wtyczka wprowadza nowe funkcje takie jak: Throughput Shaping Timer, Special Property Processing i Schedule Feedback Function. Wskazane elementy pozwalają nam ograniczyć przepustowość testów  by zapewnić, że nie przekroczymy wymaganej wartości. 

 
Console Status Logger

Prosty i łatwy listener plugin dla weryfikowania testów uruchamianych w trybie non-gui. Zapisuje te informacje również w jmeter.log. Wtyczka pozwala na weryfikację w trakcie uruchamiania testu różnych wartości jak niżej.

JMeter - plugin manager - console status logger
Wskazane wyżej informacje z polecenia do uruchomienia testu, będzie przedmiotem artykułu o trybie non-gui. 

Podsumowanie

Na zakończenie JMeter plugin manager to drugi artykuł z cyklu rozszerzenia wiedzy o tym narzędziu. Szerzej o JMeterze będziemy pisać w dziale dedykowanym dla tego narzędzia. Już te dwa pierwsze artykuły pozwolą Ci przygotować dobrze narzędzie do pracy. Pamiętaj by nie wykonywać testów na publicznych stronach gdyż wywołanie niechcianego ruchu może zostać potraktowane jako atak DDOS.