Metody HTTP

Ogólne

Loading

Artykuł – Metody HTTP ma na celu przybliżenie Ci rodzaje żądań jakie występują i które mogą Ci się przydać w dalszej pracy testerskiej. Zanim zaczniesz testować API, korzystać z frameworka Restassured – poznaj metody HTTP by płynnie przechodzić przez bardziej zawiłe tematy. 

Co to jest HTTP?

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) jest przeznaczony do zapewnienia komunikacji między klientem a serwerem. Protokół HTTP jest użyteczny, ponieważ udostępnia znormalizowany sposób komunikowania się ze sobą. Określa on formę żądań klienta (tj. np.przeglądarki) dotyczących danych oraz formę odpowiedzi serwera na te żądania.

Lista metod HTTP

 

1       GET pobieranie danych
2   HEAD pobieranie metadanych na temat zapytania     
3 POST wysyłanie danych
4 PUT dodanie zasobu
5 DELETE skasowanie zasobu
6 OPTIONS sprawdzenie udostępnionych metod
7 TRACE używane przy testowaniu połączeń
8 CONNECT                    stworzenie tunelu poprzez serwery proxy
9 PATCH aktualizacja części danych

METODA GET

Niniejsza metoda – GET jest to najprawdopodobnie najczęściej używaną metodą w sieci. Służy ona do pobierania zasobu z określonego adresu URL. Może być cache’owana.

METODA HEAD

Kolejna metoda to HEAD działa tak samo jak metoda GET. Nie zwraca ona jednak treści wiadomości, a jedynie same nagłówki. Powinny one być identyczne z tymi, które są zwracane przez metodę GET o takich samych parametrach.

METODA POST

Ta metoda służy do przesyłania żądań i wykonania jakiejś akcji w stosunku do konkretnego zasobu. Razem z żądaniem transmitowany jest obiekt w ustalonej reprezentacji.

METODA PUT

Metoda PUT służy do zachowania obiektu przekazywanego w treści zapytania pod wskazanym adresem URL. Gdy metoda PUT zakończy się powodzeniem, wykonanie metody GET dla tego samego adresu powinno zwrócić dokładnie ten sam obiekt jaki był użyty w PUT.

METODA OPTIONS

Jest to prośba o przesłanie informacji na temat dostępnych metod komunikacji dla danego zasobu. Możliwe jest także zapytanie o dostępne opcje samego serwera. Jednak z uwagi na to, że dostępne funkcjonalności są ściśle związane z zasobem, pytanie o możliwości serwera jest używane głównie jako ping do serwera. 

METODA TRACE

Metoda jest używana do zdalnego śledzenia wywołań wszelkich innych metod HTTP. Zapytanie to powinno odwzorowywać badaną wiadomość z wyłączeniem pewnych wrażliwych pól. 

METODA CONNECT

Za pomocą tego zapytania możemy połączyć się do serwera pośredniego w drodze do serwera docelowego. Jest to niezbędne, gdy np. dwa węzły nie są bezpośrednio ze sobą powiązane (w przypadku gdy istnieje zapora sieciowa). Wysyłając zapytanie CONNECT należy tylko przekazać docelowy adres, do którego chcemy się połączyć.

METODA PATCH

Nie jest ona wprawdzie częścią standardu HTTP, jednak dość dobrze uzupełnia go. W sytuacji, gdy potrzebujemy zaktualizować tylko kilka właściwości rekordu, zastosujemy metodę PATCH. 

Podsumowanie.

Metody HTTP to jedna z pierwszych lekcji o wiedzy ogólnej. Informacje tutaj zawarte mogą dać pewien wkład początkującym testerom, czy odświeżyć informacje, które gdzieś mogły umknąć. O innych zagadnieniach ogólnych piszemy w niniejszym dziale.