WPScan narzędzie do pentestów

Bezpieczeństwo

Loading

W serii wpisów o testach bezpieczeństwa i pentestach przyszedł czas na kolejną aplikacje. WPScan narzędzie do pentestów. WPScan to narzędzie do skanowania i testowania bezpieczeństwa witryny opartej na WordPress. Pozwala identyfikować potencjalne luki w zabezpieczeniach i zalecenia, jak je naprawić.

Informacje ogólne

WPScan to narzędzie do bezpieczeństwa oparte na linii poleceń, specjalnie zaprojektowane do skanowania i testowania witryn opartych na WordPress. Jego głównym celem jest identyfikowanie potencjalnych luk w zabezpieczeniach i zalecenie, jak je naprawić. Narzędzie jest regularnie aktualizowane i rozwijane, aby umożliwiać skanowanie najnowszych wersji WordPress i wtyczek.

WPScan może wykonać szereg operacji, takich jak skanowanie wersji WordPress, wtyczek i motywów, identyfikowanie nieznanych i nieaktualnych wtyczek, sprawdzanie słabych haseł i wiele innych. Narzędzie jest używane przez bezpieczeństwo ekspertów, administratorów witryn i deweloperów, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swoich witryn WordPress.

WPScan jest darmowym i open-source narzędziem, co oznacza, że może być używane przez każdego, kto chce zwiększyć bezpieczeństwo swojej witryny WordPress. Niemniej jednak, aby uzyskać pełną funkcjonalność narzędzia, niezbędne jest posiadanie pewnej wiedzy technicznej i doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa. Informację o narzędziu uzyskasz na stronie domowej.

Możliwości aplikacji

Aplikacja posiada wahlarz możliwości w których można ją wykorzystać. Możemy wyróżnić:

 • Skanowanie wersji: Narzędzie skanuje witrynę i identyfikuje wersję używanego oprogramowania WordPress, wtyczek i motywów.
 • Skanowanie wtyczek i motywów: WPScan skanuje wszystkie wtyczki i motywy na witrynie, aby upewnić się, że są one aktualne i bezpieczne.
 • Identyfikowanie nieznanych i nieaktualnych wtyczek. Narzędzie to jest w stanie wykryć wtyczki oraz motywy, które nie są już wspierane przez ich twórców, co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa witryny.
 • Sprawdzanie słabych haseł: WPScan skanuje bazę danych witryny w poszukiwaniu słabych i łatwo odgadnietych haseł, co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa witryny.
 • Skanowanie błędów i luk: Narzędzie skanuje kod witryny w poszukiwaniu potencjalnych błędów i luk, które mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców.
 • Słowniki do łamania haseł: WPScan może być skonfigurowany do używania różnych słowników do łamania haseł, aby umożliwić automatyczne odgadnięcie haseł użytkowników.
 • Raporty: WPScan generuje raporty, które zawierają informacje o wersjach oprogramowania, nieaktualnych wtyczkach, słabych hasłach i innych zagrożeniach dla bezpieczeństwa witryny.

Dodatkowe informacje

W WPScan słownik tekstowy (wordlist) jest używany do przeszukiwania slugów w linkach. Slug to część adresu URL strony internetowej, która opisuje stronę. Na przykład, „example-page.pl/about-us” jest linkiem zawierającym slug „about-us”.

WPScan automatycznie przeszukuje słownik tekstowy w celu znalezienia odpowiedniego slugu. Dzięki temu narzędzie jest w stanie wykryć i skanować różne strony na witrynie, takie jak strony użytkowników, strony kategorii i strony tagów. W ten sposób WPScan umożliwia bezpieczne i wygodne skanowanie witryny, co pozwala na wykrycie potencjalnych luk bezpieczeństwa i zalecenia wymaganych poprawek.

Dodatkowo możecie skorzystać z narzędzia by zweryfikować Waszą aplikacje pod kątem bezpieczeństwa haseł itd.

 • Pobierz słownik haseł i zapisz go na dysku.
 • Uruchom WPScan w trybie wiersza poleceń.
 • Wprowadź polecenie wpscan –url [adres_strony] –wordlist [ścieżka_do_słownika].
 • WPScan rozpocznie próbę zgadnięcia haseł z pliku słownika.

Instalacja:

Zainstaluj wymagane zależności:

sudo apt-get update
sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev libxml2 libxml2-dev libxslt1-dev ruby-dev build-essential

Zainstaluj Ruby za pomocą menedżera pakietów:

sudo apt-get update
sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev libxml2 libxml2-dev libxslt1-dev ruby-dev build-essential

Sklonuj repozytorium:

git clone https://github.com/wpscanteam/wpscan.git

Zainstaluj wymagane gemsy (Ruby):

sudo gem install bundler && bundle install --without test development

Ustaw plik wykonywalny WPScan:

sudo chmod +x wpscan.rb

Update:

./wpscan.rb --update

Opcje:

W ramach tworzenia naszego polecenia możesz skorzystać z opcji:

 • vp (Vulnerable plugins)
 • ap (All plugins)
 • p (Popular plugins)
 • vt (Vulnerable themes)
 • at (All themes)
 • t (Popular themes)
 • tt (Timthumbs)
 • cb (Config backups)
 • dbe (Db exports)
 • u (User IDs range. e.g: u1-5)
 • m (Media IDs range. e.g m1-15)

Polecenia do wykorzystania w skrypcie:

Polecenia w WPScan to opcje, które pozwalają na konfigurację i dostosowanie działania narzędzia do potrzeb użytkownika. Poniżej przedstawiam kilka przykładowych poleceń oraz ich opis:

wpscan --url $testUrl --enumerate vp

Możemy użyć kilku komend:

wpscan --url $testUrl --enumerate vp,u,m

Te opcje to tylko niektóre z dostępnych poleceń. Dokumentacja WPScan zawiera pełną listę dostępnych opcji, które można wykorzystać podczas pracy z tym narzędziem.

Integracja z Gitlabem:

Chcąc uruchamiać testy z poziomu gitlaba nasze testy będą opierać się o stworzenie pliku gitlab-ci.yml, który będzie naszym centrum dowodzenia i zarządzania. Do uruchomienia naszych testów konieczne będzie:

 • runner na gitlabie, na podstawie którego testy będą uruchamiane (pytaj Devopsów o tag)
 • obraz dockerowy Ruby– dostępne na hub.docker.com.
image: ruby:2.7

stages:
 - test

variables:
 testUrl: "https://www.example-page.pl"

before_script:
 - apt-get update -qy
 - apt-get install -y libcurl4-openssl-dev
 - gem install wpscan

wpscan:
 tags:
  - nazwa-runnera
 stage: test
 script:
  - wpscan --url $testUrl --enumerate vp | sed -r "s:\x1B\[[0-9;]*[mK]::g" > report.txt

 artifacts:
   when: always
   paths:
     - report.txt
   expire_in: 30 days

Podsumowanie

WPScan narzędzie do pentestów było kolejnym wpisem z tematyki bezpieczeństwa. WPScan jest powszechnie używany przez wiele osób. Korzystają z niego badacze bezpieczeństwa, oraz testerów penetracji w celu oceny bezpieczeństwa stron internetowych opartych na WordPressie. Ten projekt, może pomóc Ci przy testach z wykorzystaniem Kali Linux czy Parrot OS do pozyskania informacji w celach testowych. Jeżeli jesteście zainteresowani działką Security to zapraszamy do zakładki Bezpieczeństwo.

Zastrzeżenie

WPScan to narzędzie, które służy tylko i wyłącznie do odpowiedzialnego i autoryzowanego użytku. Jako użytkownik jesteś odpowiedzialny za swoje działania. W przypadku dokonywania nielegalnych działań z użyciem tego narzędzia, mogą Ci grozić konsekwencje z kodeksu karnego.