Kurs Java #2 Pierwszy program

Java

Loading

Kurs Java #2 Pierwszy program to lekcja gdzie poznamy sposoby na stworzenie pierwszej aplikacji w Javie czyli wyprintowania tekstu. Dla osób zaznajomionych z Javą będzie to nudne, jednak dla osób zaczynających będzie to krok milowy, zresztą tak jak pozostałe lekcje.

Notatnik lub NotePad++.

public class Hello {
  public static void main(String[] args){
    System.out.print("Czesc testerze");
  }
}

Wpisz tą treść kodu do notatnika i następnie zapisz. Zamiast rozszerzenia *.txt zapisz go w formacie .java. Najważniejsze jest to by plik nazwać jak nazwę klasy – Hello.java uwzględniaj wielkość liter.

Co tutaj napisaliśmy.

1. public class Hello – jest to nic innego jak publiczna klasa o nazwie Hello. Klasa to komórka informacji, która zawiera ona różne dane – zmienne, metody(funkcje) a także inne obiekty – o tym będzie w dalszych lekcjach.

2. public static void main(String[] args) – jest to metoda main, to od niej rozpoczyna się działanie naszego programu i w niej wywołujemy inne metody, tworzymy obiekty, które za to odpowiadają. W nawiasie podane są argumenty w postaci tablicy stringów.

3. System.out.print(„Hello World”); – wyświetl(print) napis podany jako argument(„Czesc testerzy”). Jest też wręcz identyczna metoda println, która dodaje na końcu drukowanego tekstu znak nowej linii „\n” (coś jak wciśnięcie entera w edytorze tekstu). Tej metody będziemy używać w kolejnych krokach dla czytelności wyników.

Popatrz na ten kawałek kodu i zwróć napis podajemy w cudzysłowie a instrukcję kończymy średnikiem. Dodatkowo tzw bloki kodu – „akcentujemy” przy pomocy nawiasów klamrowych { }. Ich pominięcie sprawi, że nasz  program nie zadziała.

Odpalanie naszego kodu.

Przejdź do katalogu gdzie zapisałeś swój plik Hello.java.
Następnie wpisz kolejno:

javac Hello.java
java Hello

Otrzymasz komunikat Czesc testerzy – czyli to co podałeś w metodzie print. Zwróć uwagę na to, by polecając uruchomienie programu, nie dopisać rozszerzenia pliku – java Hello.class. Wówczas otrzymasz błąd:

Error: Could not find or load main class Hello.class

Podsumowanie

Lekcja – Kurs Java #2 Pierwszy program, została ukończona. Dzięki niej znasz już sposoby na wyprintowanie testu w javie i sposoby kompilacji. Więcej artykułów o Javie będzie w sekcji kursu Javy. W niniejszej lekcji celowo pokazaliśmy metodykę pracy za pomocą standardowego edytora tekstu. W kolejnych lekcjach będziemy już używać InteliJ Idea.