Kurs Java #4 Typy Danych

Java

Loading

Niniejsza lekcja to Kurs Java #4 Typy Danych o rodzajach danych w języku Java. Będziemy tutaj przedstawiać kilka typów danych z których w późniejszych lekcjach będziemy korzystać. Zaprezentujemy Wam typy mogące przechowywać zarówno liczby całkowite jak i zmiennoprzecinkowe, znaki, ciągi znaków, oraz typ logiczny.

Typy danych dla liczb całkowitych

Wyróżniamy cztery typy danych dla liczb całkowitych. Różnią się one tym, jak dużą liczbę będzie można z ich pomocą zapisać.

 • byte – 1 bajt – zakres od -128 do 127
 • short – 2 bajty – zakres od -32 768 do 32 767
 • int – 4 bajty – zakres od -2 147 483 648 do 2 147 483 647
 • long – 8 bajtów – zakres od -2^63 do (2^63)-1 (posiadają przyrostek L, lub l).

Typy danych dla liczb zmiennoprzecinkowych.

Następne dwa typy danych reprezentują liczby zmiennoprzecinkowe. Podobnie jak liczby całkowite różnią się zakresem i ilością zajmowanego miejsca, a także precyzją.

 • float – 4 bajty – max ok 6-7 liczb po przecinku (posiadają przyrostek F, lub f)
 • double – 8 bajtów – max ok 15 cyfr po przecinku (posiadają przyrostek D, lub d)

Podstawową kwestią w tym akapicie jest to by oddzielać część ułamkową od części całkowitej za pośrednictwem kropki. Jeżeli chcesz wykonywać bardzo dokładne obliczenia albo musisz posługiwać się liczbami większymi niż liczby typu double lub long, to koniecznym rozwiązaniem jest wykorzystanie klas BigInteger oraz BigDecimal. W języku Java domyślnie liczba zmiennoprzecinkowa reprezentuje typ double. Gdy chcesz mieć zakres danych float, konieczne jest dopisanie litery F na końcu.

Znak.

Kolejnym typem jest char, czyli znak. Ten typ służy on do reprezentacji pojedynczych znaków. Wartości tego typu będziemy zapisywali pomiędzy apostrofami ( ’ ’).  Możemy się posługiwać także wartością w postaci liczby szesnastkowej, lub dziesiętnej, odpowiadającej kodowi danego znaku z tabeli Unikodu. Przykładem zapisania znaku ’a’ może być typ Unikode – ’\u0061’.

Typ logiczny boolean.

Typ logiczny boolean przeznaczony jest do przechowywania tylko dwóch wartości:

 1. true – prawa
 2. false – fałsz

Wartości tego typu wykorzystujemy w różnych instrukcjach sterujących i pętlach. Możemy określić, czy pewne operacje w naszym programie mają się wykonać, czy też nie.

Trochę kodu.

package testpack;

public class TypyDanych {

  public static void main(String[] arg) {

    byte b1 = 10;
    short s1 = 10;
    int i1 = 10;
    long l1 = 10L;
    boolean bo1 = true;
    boolean bo2 = false;
    char c1 = 'c';
    float f1 = 1.2F;
    double d1 = 1.2;
    System.out.println(b1);
  }

}

W ramach tego kodu chciałem tylko zaprezentować sposób w jaki są zapisane dane. Być może teraz kod nie jest dla Ciebie zrozumiały, na pewno więcej zrozumiesz po lekcji o zmiennych oraz ich deklaracji i inicjalizacji. W linii nr 16 mamy metodę println, która jest odpowiedzialna za drukowanie informacji w konsoli co widać na zdjęciu.

Podsumowanie

Lekcja – Kurs Java #4 Typy Danych, została ukończona. Więcej artykułów o Javie będzie w sekcji kursu Javy. Artykuły będą ukazywać się sukcesywnie byś mógł poznać język Java, lub mieć pewne informacje pod ręką – łącznie z pseudokodem. Pamiętaj, że w ramach naszego kodowania korzystam z InteliJ Idea.