Testowanie API podstawowe pojęcia

Ogólne

Loading

Testowanie API podstawowe pojęcia to artykuł który odchodzi od mocno narzędziowych tematów z tej dziedziny i chce zaprezentować Wam ogólny zarys tego co warto wiedzieć przy testowaniu API.

Wstęp

W dzisiejszym świecie technologii, gdzie aplikacje i systemy są coraz bardziej złożone, kluczową rolę odgrywa testowanie API (Application Programming Interface). Jest to proces, który zapewnia, że interakcje między różnymi systemami odbywają się płynnie i bezpiecznie, co jest niezbędne dla zapewnienia jakości i efektywności cyfrowych usług. W tym artykule zgłębimy podstawowe pojęcia związane z testowaniem API, rozpoczynając od zrozumienia, czym jest API, przez omówienie różnych typów testów, po wyjaśnienie, jak te testy wpływają na działanie i bezpieczeństwo aplikacji. Niezależnie od tego, czy jesteś deweloperem, testerem, czy po prostu interesujesz się technologią, nasz przewodnik po podstawach testowania API pomoże Ci lepiej zrozumieć ten istotny aspekt współczesnego rozwoju oprogramowania.

Typy API

Warto abyście zwrócili uwagę, że istnieje kilka typów API z którymi możecie spotkać się w ramach swojej pracy.

XML API

 • Opis: XML API wykorzystuje język XML (eXtensible Markup Language) do kodowania danych i formatowania wiadomości. XML jest szeroko stosowany ze względu na swoją elastyczność i zdolność do reprezentowania złożonych struktur danych.
 • Zastosowanie: Używany w różnorodnych systemach, od prostych konfiguracji do złożonych usług sieciowych.
 • Cechy: Przejrzystość, hierarchiczna struktura danych, łatwość w transformacji danych (np. za pomocą XSLT).

REST API

 • Opis: REST API, oparte na stylu architektonicznym REST, wykorzystuje standardowe metody HTTP. Jest prostsze i bardziej elastyczne niż SOAP.
 • Zastosowanie: Popularne w aplikacjach internetowych, szczególnie tam, gdzie ważna jest skalowalność i wydajność.
 • Cechy: Bezstanowość, jednolity interfejs, możliwość buforowania.

SOAP (Simple Object Access Protocol)

 • Opis: SOAP to protokół, który używa XML do kodowania swoich wiadomości i zazwyczaj działa na HTTP lub SMTP. Jest znany ze swojej formalności i rygorystycznych standardów.
 • Zastosowanie: Preferowany w korporacjach i dużych przedsiębiorstwach dla skomplikowanych transakcji biznesowych.
 • Cechy: Wysoka niezawodność, bezpieczeństwo, wsparcie transakcji.

JSON-RPC

 • Opis: JSON-RPC to protokół zdalnego wywoływania procedur, który używa JSON do kodowania wiadomości. Jest lżejszy niż SOAP.
 • Zastosowanie: Idealny dla aplikacji, które wymagają prostego i elastycznego sposobu komunikacji.
 • Cechy: Prostota, transport-agnostyczność, łatwość w użyciu.

OData (Open Data Protocol)

 • Opis: OData to standard oparty na REST dla tworzenia i korzystania z API, który umożliwia klientom kierowanie zapytań i manipulowanie danymi.
 • Zastosowanie: Skuteczny w środowiskach, gdzie wymagane jest wysokiej jakości zarządzanie danymi.
 • Cechy: Samoopisowe modele danych, zapytania oparte na konwencjach, elastyczność.

GraphQL

 • Opis: GraphQL to język zapytań i czas wykonania dla API, który pozwala klientom dokładnie określić, jakie dane potrzebują.
 • Zastosowanie: Idealny dla złożonych systemów i aplikacji, które wymagają elastycznego dostępu do danych.
 • Cechy: Efektywność w pobieraniu danych, elastyczność zapytań, zmniejszenie ilości potrzebnych zapytań.

gRPC

 • Opis: gRPC to system zdalnego wywoływania procedur, opracowany przez Google, który wykorzystuje protokół HTTP/2 i oferuje funkcje jak strumieniowanie dwukierunkowe.
 • Zastosowanie: Efektywny w mikrousługach i nowoczesnych aplikacjach sieciowych.
 • Cechy: Wysoka wydajność, wsparcie dla wielu języków programowania, komunikacja dwukierunkowa w czasie rzeczywistym.

Każde z tych API ma swoje unikalne właściwości i jest dobrze przystosowane do określonych scenariuszy używania w zależności od wymagań aplikacji i środowiska pracy.

Niezbędnik

Dwa niezbędne tematy przy testowaniu API. Znajomość Statusów i metod HTTP:

Oba tematy opracowane we wpisach o Statusach HTTP i Metodach HTTP.

Narzędzia do testów API

W ramach tworzenia testów API możecie spotkać się się z wieloma aplikacjami które będą wspierać Was w testach. Poniżej przedstawiam Wam kilka narzędzi z których możecie korzystać w swojej pracy

1. Postman

 • Opis: Postman to popularne narzędzie do testowania API, które umożliwia szybkie tworzenie, udostępnianie, dokumentowanie i testowanie API.
 • Zalety: Łatwość użycia, wsparcie dla różnych typów API (REST, SOAP, GraphQL), bogate możliwości tworzenia i zarządzania testami, integracja z innymi narzędziami.

2. SuperTest

 • Język Programowania: JavaScript (Node.js).
 • Opis: SuperTest to biblioteka do testowania HTTP asercji, która pozwala na testowanie serwerów Node.js.
 • Zalety: Integracja z testami jednostkowymi, łatwość w asercji dla odpowiedzi HTTP, idealna dla środowisk JavaScript.

3. RestAssured

 • Język Programowania: Java.
 • Opis: RestAssured to biblioteka Java służąca do testowania RESTful Web Services. Umożliwia tworzenie czytelnych testów dla REST API.
 • Zalety: Zorientowanie na język Java, łatwość integracji z istniejącymi projektami Java, wsparcie dla specyfikacji Gherkin/BDD.

4. Karate

 • Język Programowania: Java.
 • Opis: Karate to framework do testowania API, który łączy testowanie API, testy wydajności, a także mockowanie.
 • Zalety: Prosty składniowo, wsparcie dla testów wydajnościowych, łatwość tworzenia mocków, możliwość pisania testów w Gherkin.

5. SOAP UI

 • Opis: SOAP UI to narzędzie służące do testowania usług webowych, które obsługuje zarówno SOAP, jak i REST.
 • Zalety: Obszerna funkcjonalność dla testów SOAP i REST, możliwość tworzenia zaawansowanych scenariuszy testowych, wsparcie dla testów wydajnościowych.

6. Swagger (obecnie OpenAPI)

 • Opis: Swagger to zestaw narzędzi do projektowania, dokumentowania, a także testowania API RESTful.
 • Zalety: Możliwość wizualizacji i interakcji z API bez implementacji, łatwość generowania dokumentacji, wsparcie dla projektowania API.

7. Insomnia

 • Opis: Insomnia to narzędzie do testowania i projektowania API, wspierające REST, GraphQL oraz gRPC.
 • Zalety: Prostota interfejsu, wsparcie dla różnych typów API, użyteczne funkcje dla deweloperów, takie jak zarządzanie środowiskami i zmiennymi.

Dlaczego ważne jest testowanie API.

Testowanie API jest kluczowym elementem procesu tworzenia oprogramowania, zapewniającym wysoką jakość i niezawodność interakcji między różnymi systemami. Główne powody, dla których testowanie API jest tak ważne, obejmują:

 1. Zapewnienie Kompatybilności: Testowanie API umożliwia weryfikację, czy interfejsy komunikują się poprawnie z innymi systemami i aplikacjami, co jest niezbędne do zapewnienia płynnej integracji i funkcjonalności.
 2. Bezpieczeństwo: W dobie rosnących zagrożeń cybernetycznych, testowanie API pozwala identyfikować i łatać luki bezpieczeństwa, chroniąc dane użytkowników oraz systemy przed atakami i nieautoryzowanym dostępem.
 3. Optymalizacja Wydajności: Regularne testowanie API pomaga w monitorowaniu i optymalizacji wydajności, co jest kluczowe dla zapewnienia szybkiej i efektywnej obsługi żądań użytkowników.
 4. Zmniejszenie Kosztów i Czasu: Wykrywanie i rozwiązywanie problemów na wczesnym etapie rozwoju oprogramowania za pomocą testów API może znacznie zmniejszyć koszty i czas potrzebny na późniejsze naprawy i poprawki.
 5. Poprawa Jakości Produktu: Testowanie API przyczynia się do ogólnej jakości produktu, zapewniając, że wszystkie komponenty działają zgodnie z oczekiwaniami, co w rezultacie prowadzi do zwiększenia satysfakcji użytkowników końcowych.

Podsumowanie

Testowanie API podstawowe pojęcia to kontynuacja informacji z zagadnień ogólnych. Tym razem zaprezentowaliśmy Wam pojęcia, z którymi możecie się spotkać w trakcie testowania API. O innych zagadnieniach ogólnych piszemy w niniejszym dziale.