Linux komendy z konsoli

Ogólne

Loading

Linux komendy z konsoli to kolejny z tematów z zakresu wiedzy ogólnej. Chcąc korzystać z Linuxa na co dzień, czy nawet w ramach odpalania wirtualki powinieneś znać konsolę i podstawowe polecenia. Nie będzie do zbiór encyklopedyczny, ale taki który pomoże Ci swobodnie poruszać się na tym środowisku.

Konsola

Konsola jest to miejsce w którym będziesz przeprowadzać zadania, które np. w systemie Windows wykonujesz w trybie graficznym (poprzez klikanie). W konsoli będziemy to wykonywać poprzez polecenia.

Polecenia

W niniejszym akapicie wskażemy kilka podstawowych poleceń, które ułatwią Wam pracę na początkowym etapie współpracy z Linuxem.

ls

Polecenie ls – czyli pokaż zawartość katalogu – wyświetla całą zawartość folderu – pliki i katalogi w którym się znajdujemy.

pwd

W tłumaczeniu print working directory  czyli gdzie się obecnie znajdujemy – w jakim katalogu.

cd

Korzystaj z cd – change directory zmieniamy miejsce w którym się znajdujemy i tak

cd Desktop - idziemy do katalogu Desktop.
~/test/Desktop cd .. - wychodzimy z katalogu w którym jesteśmy.
cd sciezka/do/katalogu/docelowego - idziemy dokładnie we wskazane miejsce.
mkdir

Polecenie mkdir – make directory – czyli tworzenie nowego katalogu.

mkdir nazwa_katalogu
rmdir

Polecenie rmdir – remove directory – czyli tworzenie usunięcie wybranego folderu.

rmdir nazwa_katalogu
man

Poleceniem man (manual) możemy wyświetlić pomoc dla danej komendy. Nawet jak będziesz pamiętać co dana komenda robi to wpisz:

man ls
touch

Komenda touch to tworzenie pustego pliku

touch nowy_plik.txt
cp

To polecenie służy do kopiowania plików.

cp nowy_plik.txt nowszy_plik.txt

Możemy też stworzyć skopiowany plik w podkatalogu

cp nowy_plik.txt Desktop/nowszy_plik.txt

Możesz również skopiować ten plik bez nadawania mu nowej nazwy.

cp nowy_plik.txt Desktop
mv

Popularne move służy do przeniesienia pliku czy zmiany jego nazwy:

mv nowy_plik.txt Desktop - przeniesienie do katalogu Desktop
mv nowy_plik.txt nowszy_plik.txt - zmiana nazwy pliku na nowszy_plik.txt
rm

Remove – czyli po prostu usuń. Wystarczy wpisać komendę i podać nazwę pliku.

rm nowy_plik.txt
find

Najpopularniejsza metoda na wyszukiwanie plików i folderów. Przeszukuje drzewo by znaleźć elementy spełniające warunek. Wylistowanie wszystkich plików w bieżącym katalogu, czy w danym folderze.

find
find ./wskazany_folder

Dodatkowo możemy wyszukiwać również plików po nazwie

find -name *.txt'
clear

Wyczyść historię terminala – jeżeli masz za dużo informacji to wpisz po prostu clear.

history

Dostajemy historię wcześniejszych poleceń, który używaliście w trakcie sesji. Prostą i szybką metodą jest klikanie strzałek góra lub dół na klawiaturze by cofać się po komendach.

exit

Zamknięcie konsoli na zamknięcie niniejszego wpisu.

Podsumowanie.

Linux komendy z konsoli to kolejny wpisów o wiedzy ogólnej. Informacje tutaj zawarte mogą dać pewien wkład początkującym testerom, czy odświeżyć informacje, które gdzieś mogły umknąć. O innych zagadnieniach ogólnych piszemy w niniejszym dziale.