Certyfikaty testerskie z ISTQB

Certyfikaty

Loading

Certyfikaty testerskie z ISTQB to zbiór rodzajów certyfikatów jakie istnieją z ramienia ISTQB. Będzie to szybki przegląd bez szerszych szczegółów. Sprawdź jakie są jeszcze certyfikaty poza ISTQB Foundation Level, ile kosztuje certyfikacja, oraz pobierz materiały do zapoznania.

ISTQB Foundation Level

Podstawowy i najbardziej znany certyfikat testerski, potwierdzający wiedzę teoretyczną testera. Mówiąc ISTQB w domyśle – mówi się o Foundation Level.  Wiedza tam zdobyta pozwala testerowi / osobie chcącej wkroczyć do świata testów, poznać wiele pojęć będących w użytku tematów by w trakcie pracy zawodowej nie myśleć co ktoś miał na myśli zlecając retesty lub testy regresji. Mówiąc bardziej poważnie, to prowadząc rozmowy rekrutacyjne zadawane są zazwyczaj jakieś drobne pytania z tego zakresu by rozpoznać czy kandydat ma zaplecze teoretyczne.
Cena – 799.50 zł brutto.

Materiały do pobrania z SJSI

ISTQB Poziom Zaawansowany – Techniczny Analityk Testów (Advanced Level – Technical Test Analyst)

Certyfikat testerski przeznaczony jest dla osób chcących poszerzyć wiedzę aby być Technicznym Analitykiem Testów. Zalecanym jest by osoba chcąca rozwijać się w tym zakresie posiadała wiedzę z sylabusa ISTQB. Jest to jedna ze ścieżek rozwoju dla testera.
Cena – 1 291,50 zł brutto.

Materiały do pobrania.

ISTQB Poziom Zaawansowany – Kierownik Testów (Advanced Level – Test Manager)

Zakres informacji objęty tym sylabusem przeznaczony jest dla osób chcących ubiegać się o stanowisko kierownika testów (Test Manager) lub też osób piastujących to stanowisko, którzy chcą usystematyzować wiedzę z punktu widzenia bardziej managerskiego.
Cena 1 291,5‬0 zł brutto.

Materiały do pobrania.

ISTQB Poziom Zaawansowany – Analityk Testów (Advanced Level – Test Analyst)

Przedmiotowy certyfikat przeznaczony jest dla osób chcących poszerzyć wiedzę testerską i rozwijać się w kierunku analityka testów. Zalecanym jest by osoba chcąca podjąć ten temat, posiadała wiedzę z sylabusa ISTQB Poziom Podstawowy.
Cena – 1 291,50 zł brutto.

Materiały do pobrania.

ISTQB Advanced Level – Test Automation Engineer

To specjalistyczny certyfikat na poziomie zaawansowanym skierowany dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie automatyzacji testów. Egzamin przeprowadzany w języku angielskim.
Cena – 1 291,50 zł brutto.

Materiały do pobrania.

ISTQB Zwinny Tester (Agile Tester)

ISTQB Agile Tester jest dodatkiem do certyfikatu ISTQB Poziom Podstawowy.  Całość związana jest z tematyką przeprowadzania testów w metodologi Agile, ukazując różnice pomiędzy testowaniem tradycyjnym a zwinnym. Egzamin przeprowadzany w języku angielskim.
Cena – 1 020,50 zł brutto.

Materiały do pobrania.

ISTQB Advanced Level – Security Tester

Jak sama nazwa wskazuje, certyfikat przeznaczony dla osób rozwijających się w zakresie Security (testy bezpieczeństwa). Egzamin przeprowadzany w języku angielskim. 
Cena – 2 792,10 zł brutto.

Materiały do pobrania.

ISTQB Model – Based Tester

Certyfikat i objęte nim materiały, poszerzają tematykę z ISTQB Foundation Level. Tematyka związana jest z testowaniem opartym na modelu.
Egzamin przeprowadzany w języku angielskim.
Cena – 1 020,50 zł brutto.

Materiały do pobrania.

ISTQB – Automotive Software Tester

Jest to certyfikat  specjalistyczny, który pozwoli na dostosowanie technik testowych znanych z ISTQB FL do specyficznych wymagań projektu motoryzacyjnego i nauczy Cię odpowiednich technik testowania. Porusza podstawowe wymagania odpowiednich norm motoryzacyjnych (Automotive SPICE, ISO 26262, itd.).
Cena – 2 287,80 zł brutto.

Materiały do pobrania.

ISTQB Expert Level – Test Management

Jak wskazuje nazwa, certyfikacja dla ekspertów. Tematyka objęta tą certyfikacją to skupienie się na aspektach globalnych testowania i funkcjach managerskich w dziedzinie testerskiej. Egzamin przeprowadzany w języku angielskim.
Cena – 7 380‬ zł brutto.

Materiały do pobrania.

ISTQB – Performance Tester

Certyfikat dla osób zajmujących się szeroko pojętym testowaniem wydajności jako jednego z kluczowych obszarów jakości. Egzamin przeprowadzany w języku angielskim.
Cena – 1291,50‬ zł brutto.

Materiały do pobrania.

Podsumowanie

Na koniec artykułu Certyfikaty testerskie z ISTQB chcieliśmy podkreślić, że to jedynie wykaz certyfikatów jakie są z ramienia ISTQB. Szersze opisy i inne rodzaje certyfikatów będziemy opisywać w dziale certyfikaty.