Historie wpadek w testowaniu oprogramowania

Ekspolzje

Loading

Historie wpadek w testowaniu oprogramowania – czyli historie wpadek, które były bardzo spektakularne. W ramach niniejszego wpisu poruszymy kilka tematów, które powinny uświadamiać ludzi jak ważne jest testowanie oprogramowania. Ponadto jakie konsekwencje mogą się z tym wiązać w tym finansowe.

Mars Climate Orbiter – 1999

Mars Climate Orbiter to misja NASA, która została wysłana w kierunku Marsa w 1999 roku. Celem misji było zbadanie klimatu i atmosfery planety oraz przygotowanie do przyszłych misji załogowych. Niestety, misja zakończyła się niepowodzeniem, a jej koszt wyniósł ponad 125 milionów dolarów. Co było przyczyną tej katastrofy?

Po wstępnej analizie okazało się, że przyczyną niepowodzenia był błąd w oprogramowaniu, który spowodował nieprawidłowe działanie systemu napędowego rakiety. W szczegółowości, błąd polegał na tym, że jeden z zespołów programistów używał jednostek w stopach na sekundę. Drugi zaś zespół używał jednostek w metrach na sekundę. W wyniku tego, rakieta zbliżała się do Marsa z zbyt dużą prędkością i została zniszczona przy wejściu na orbitę.

Ten błąd może wydawać się niezwykle banalny, ale jest to doskonały przykład, jak niedopatrzenie w kodzie może prowadzić do poważnych konsekwencji. W tym przypadku, błąd w oprogramowaniu był spowodowany brakiem koordynacji i komunikacji między zespołami programistów. W związku z tym, ważne jest, aby w każdej misji kosmicznej istniała ścisła kontrola i komunikacja między wszystkimi zespołami, które uczestniczą w projekcie.

Innym ważnym aspektem, który wynika z tej sytuacji, jest potrzeba rzetelnego i dokładnego testowania oprogramowania przed jego wdrożeniem. W tym przypadku, błędu nie wykryto podczas testów, co było jednym z powodów, dla których misja zakończyła się niepowodzeniem. Dlatego ważne jest,aby przeprowadzać szczegółowe testy i przeglądy kodu. Zarówno przez samych programistów, jak i przez zewnętrzne zespoły, zanim zostanie on wdrożony.

Mars Climate Orbiter to przykład, jak poważne konsekwencje może mieć niedopatrzenie w oprogramowaniu. W przypadku misji kosmicznych, takie błędy są jeszcze bardziej poważne, ponieważ wpływają na bezpieczeństwo załog i milionów dolarów wydanych na misję. Dlatego ważne jest, aby zapewniać niezbędne środki i procesy, aby zminimalizować ryzyko takich błędów i zapewnić powodzenie przyszłych misji kosmicznych.

Knight Capital Group – 2012

Firma Knight Capital Group, jedna z największych handlujących akcjami w Stanach Zjednoczonych, doświadczyła poważnej wpadki w swoim oprogramowaniu. W wyniku błędu w oprogramowaniu, firma straciła ponad 440 milionów dolarów w ciągu zaledwie 45 minut.

Błąd polegał na tym, że oprogramowanie do automatycznego handlu akcjami firmy było nieprawidłowo zaktualizowane.  To spowodowało, że system zaczął niekontrolowanie kupować i sprzedawać akcje, co prowadziło do gwałtownych wahań cen i chaosu na rynku. W ciągu kilku minut, system wygenerował tysiące transakcji i w ciągu kilku kolejnych minut, strata firmy sięgnęła kilkuset milionów dolarów.

Jedną z głównych przyczyn tej wpadki był brak odpowiedniego testowania oprogramowania przed wdrożeniem. Zespół programistów nie przeprowadził wystarczającej ilości testów jednostkowych i integracyjnych. Nie upewniono się, że nowo dodane funkcje nie będą powodować błędów w innych częściach systemu. Ponadto, zespół nie był w stanie zidentyfikować i naprawić błędu w kodzie przed wdrożeniem. To doprowadziło do sytuacji, w której błąd został wykryty dopiero po jego poważnych konsekwencjach finansowych.

Wpadka Knight Capital Group pokazuje, jak ważne jest przeprowadzanie odpowiedniego testowania oprogramowania przed wdrożeniem. Tylko poprzez wystarczające testy jednostkowe, integracyjne i testy akceptacyjne, można zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów. Ponadto zapewnić, że oprogramowanie działa zgodnie z oczekiwaniami. W przypadku firm takich jak Knight Capital Group, nieodpowiednie testowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji. Na przykład finansowych i utraty zaufania klientów i inwestorów. W takim przypadku, może być trudno odzyskać utracony prestiż i zaufanie, co może mieć długoterminowe negatywne skutki dla firmy.

Wnioski z tej wpadki są jasne: testowanie oprogramowania jest niezbędne dla zapewnienia jego niezawodności i bezpieczeństwa. Testowanie powinno być integralną częścią procesu tworzenia oprogramowania. Powinno być prowadzone przez zespół doświadczonych testerów, aby zapewnić jak najlepsze wyniki. Ponadto, nie należy oszczędzać na testach i ważne jest, aby przeprowadzać je w odpowiednim czasie. Z odpowiednim nakładem pracy, aby uniknąć poważnych błędów i ich konsekwencji.

London Stock Exchange – 2019

Rok 2019 przyniósł jedną z największych wpadek w historii London Stock Exchange. W sierpniu tego roku, giełda doświadczyła awarii systemu, co spowodowało, że rynek został zamrożony przez ponad 90 minut. Awaria ta miała ogromne konsekwencje dla wielu firm i inwestorów, którzy stracili pieniądze w wyniku tego incydentu.

Przyczyną awarii był błąd w oprogramowaniu, który nie był odpowiednio przetestowany przed wprowadzeniem go do użytku. Błąd ten uniemożliwił automatyczne zamknięcie pozycji w wyniku wzrostu cen akcji, co spowodowało zamrożenie rynku. W rezultacie wiele transakcji zostało anulowanych, a wiele firm i inwestorów straciło pieniądze.

London Stock Exchange natychmiast przeprowadziła wewnętrzne śledztwo w celu ustalenia przyczyn awarii i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. W wyniku śledztwa, giełda zobowiązała się do poprawy jakości testowania oprogramowania. Ponadto do zwiększenia nadzoru nad procesem wprowadzania nowych aktualizacji do użytku.

Podsumowując, awaria London Stock Exchange pokazuje, jak ważne jest testowanie oprogramowania przed jego wprowadzeniem do użytku. Błędy w oprogramowaniu mogą mieć poważne konsekwencje, zarówno finansowe, jak i reputacyjne, dla firm i instytucji, które je stosują. Dlatego ważne jest, aby podejść poważnie do testowania oprogramowania i zapewnić, aby było ono wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Podsumowanie

Historie wpadek w testowaniu oprogramowania to kolejny wpis z działu Eksplozje. W tej sekcji bardziej w ramach opowieści, będziemy przedstawiać w jaki sposób błędy w oprogramowaniu, mogą doprowadzić do przykrych,  kosztownych a czasami i tragicznych wydarzeń. Budujmy świadomość jak ważne jest testowanie oprogramowania i konieczność ich szerokiego przeprowadzania w projektach.