Integracja Postmana z Newmanem

Postman

Loading

Integracja Postmana z Newmanem to wpis pokazujący w jaki sposób w kilku krokach zainstalować sobie Newmana lokalnie a także w jaki sposób dzięki temu tworzyć raporty w htmlu z naszych testów.  Ponadto dzięki takiemu podejściu, możemy uruchamiać nasze testy z consoli.

Wstęp

Podstawowymi wymaganiami jest posiadanie zainstalowanego Postmana. Ponadto konieczne jest posiadanie zainstalowanego Node.js aby móc pobrać

Instalacja

Uruchom cmd lub inny wiersz poleceń i wpisz:

$ npm install -g newman

Ponadto warto też zainstalować reportera by móc ładnie prezentować wyniki:

$ npm install -g newman-reporter-htmlextra

Po dwóch tak krótkich poleceniach możemy uruchamiać testy z poziomu linii poleceń nasze testy.

Drugi krok

Stwórz test lokalnie w Postmanie a następnie wyeksportuj swoją kolekcję do odrębnego katalogu by móc uruchomić swój test. W naszym przykładzie test będzie nazywał się collection.json.

Integracja Postmana z Newmanem - export collection

Uruchomienie testów

$ newman run collection.json

Takie polecenie spowoduje uruchomienie testów i stworzenie nam raportu w terminalu.

Integracja Postmana z Newmanem - run in terminal

Gdy chcemy uzyskać raport, wystarczy rozszerzyć nasze polecenie

$ newman run collection.json -r htmlextra,cli

Takie polecenie spowoduje uruchomienie testu a także wygenerowanie raportu w htmlu w takiej postaci.

Integracja Postmana z Newmanem - newman report

Rozszerzenie możliwości uruchamianych testów – jest możliwe poprzez skorzystanie różnych flag. Informacje pochodzą z learning.postman.com.

Option Details
-h--help Output usage information
-v--version Output the version number

Basic setup

Option Details
--folder [folderName] -Specify a single folder to run from a collection.
-e--environment [file|URL] Specify a Postman environment as a JSON [file]
-d--iteration-data [file] and Specify a data file to use either json or csv
-g--globals [file] Specify a Postman globals file as JSON [file]
-n--iteration-count [number] Define the number of iterations to run

Request options

Option Details
--delay-request [number] Specify a delay (in ms) between requests [number]
--timeout-request [number] Specify a request timeout (in ms) for a request

Misc.

Option Details
--bail Stops the runner when a test case fails
--silent Disable terminal output
--color off and Disable colored output (auto|on|off) (default: „auto”)
-k--insecure Disable strict ssl
-x--suppress-exit-code Continue running tests even after a failure, but exit with code=0
--ignore-redirects Disable automatic following of 3XX responses
--verbose Show detailed information of collection run and each request sent

Podsumowanie

Integracja Postmana z Newmanem to kolejny wpis nawiązujący do Postmana. Postman z racji swojej popularności, będzie miał serię większej ilości artykułów, które będą sukcesywnie powstawać.. W dziale inne narzędzia opisujemy wiele innych przydatnych narzędzi, które być może pomogą Wam w bieżącej pracy.