Książki dla testerów oprogramowania cz. 5

Książki

Loading

Książki dla testerów oprogramowania cz. 5 czyli kolejna część propozycji przydatnych książek. Pozycje te pomogą uzupełnić Waszą wiedzę z zakresu testowania oprogramowania. Te kilka przedstawionych pozycji będzie idealne dla osób znajdujących się na różnym etapie testerskiego rozwoju. 

 

Analityk systemów. Przygotowanie do egzaminu z inżynierii wymagań – Karolina Zmitrowicz

Książka  poświęcona czytelnikowi, który pragnie opanować informacje niezbędne do przygotowania się do egzaminu REQB. Egzamin ten umożliwia zdobycie uznanego na całym świecie certyfikatu poświadczającego kwalifikacje w obszarze inżynierii wymagań. Z tej pozycji dowiesz się czym jest inżynieria wymagań według REQB. Jakie czynności wchodzą w jej skład i jak można klasyfikować oraz jakimi atrybutami powinny się cechować. W jaki sposób pozyskiwać, analizować i dokumentować wymagania oraz w jaki sposób zapewnić, że są one odpowiedniej jakości. Autorka wskazuje, że warto znać zagadnienia takie jakie są podstawowe fazy i charakterystyki cyklu życia produktu. Ponadto jakie procesy – zarządcze i wytwórcze – składają się na proces wytwarzania produktu. 

Książki dla testerów oprogramowania cz. 5 - analityk systemów

Inżynieria wymagań w praktyce – Bartosz Chrabski, Karolina Zmitrowicz

Jak wskazują autorzy powodem do napisania książki było rosnące zainteresowanie dziedziną inżynierii wymagań i zagadnień z nią  związanych takich jak modelowanie biznesowe czy zarządzanie projektem. Z tej pozycji dowiesz się jak zarządzać wymaganiami w rożnych projektach. W jaki sposób przekładać język i potrzeby biznesu na ich realizację w systemach informatycznych. Jak łatwo weryfikować możliwość realizacji wymagań przez rozpoczęciem projektu. Czy też jak zadawać pytania klientowi aby uniknąć problemów na końcu projektu. Przed przystąpieniem do lektury warto znać podstawowe zagadnienia inżynierii oprogramowania. Ponadto podstawowe zagadnienia zarządzania projektami informatycznymi i realiami pracy z klientami i wyzwania z tym związane.

Książki dla testerów oprogramowania cz. 5 - inżynieria wymagań

 

Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania – Jarosław Kuchta

Autorem niniejszej publikacji jest dr inż. Jarosław Kuchta. Przedstawia  w publikacji swoją wiedzę zebraną w trakcie ponad 30-letniego doświadczenia zawodowego. Tematem takim jak jakości oprogramowania, metod jej pomiaru, sposobów zapewnienia, systemów zarządzania jakością, rozwiązań projektowych wpływających na jakość, odpowiedniego stosowania narzędzi programowania, testowania i utrzymania oprogramowania. W trakcie lektury czytelnik znajdzie przykłady wpływu kiepskiej jakości oprogramowania na życie przeciętnego człowieka. Ponadto pozna także najpopularniejsze normy jakości procesu wytwarzania oprogramowania jak. ISO, PMBOK, PRINCE2 czy Six Sigma. Dodatkowo przyswoi też metody zwinnego wytwarzania oprogramowania, np. Agile, Scrum czy programowanie ekstremalne (XP).

Książki dla testerów oprogramowania cz. 5 - współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania

 

Ciągłe dostarczanie oprogramowania w języku Java. Najlepsze narzędzia i praktyki wdrażania kodu – Daniel Bryant, Abraham Marín-Pérez

Temat teoretycznie trochę bardziej dla Javowców, ale warto się zapoznać z tematem. Po lekturze tej książki poznasz solidne podstawy ciągłego dostarczania oprogramowania. Czy też migracja do ciągłego dostarczania oprogramowania. Poznasz narzędzia typu Jenkins, PMD i FindSecBugs. Dodatkowo poznasz zasady testowania funkcjonalności i jakości oprogramowania, oraz techniki obserwacji aplikacji w środowisku produkcyjnym. Książka jest praktycznym przewodnikiem, dzięki któremu programiści Javy (i nie tylko) opanują techniki potrzebne do pomyślnego zastosowania metody ciągłego dostarczania. Warto zaznaczyć, że szczególną uwagę poświęcono testowaniu oprogramowania. Przedstawiono całą gamę metodyk testowania, opisano ich zastosowanie i znaczenie w cyklu życia aplikacji.

 

Książki dla testerów oprogramowania cz. 5 - Ciągłe dostarczanie oprogramowania w języku Java.

 

Selenium. Automatyczne testowanie aplikacji – Prashanth Sams

Pozycja poruszająca tematykę związaną z testowaniem z Selenium WebDriver. Na tych 168 stronach zawarto kilka zagadnień. Najważniejsze zagadnienia omówione w książce to:

  • zasady korzystania z oprogramowania Selenium IDE i Selenium Builder
  • wykonywanie efektywnych testów kompatybilności
  • funkcje Selenium WebDriver wraz z ich omówieniem i przykładami
  • różne techniki zarządzania zadaniami automatycznymi Selenium
  • frameworki, ich dostosowywanie i tworzenie nowych na podstawie Selenium WebDriver.

Książki dla testerów oprogramowania cz. 5 - Selenium. Automatyczne testowanie aplikacji - Prashanth Sams

 

Docker w praktyce – Ian Miell, Aidan Hobson Sayers

W zakresie Dockera do tego zestawienia została wybrana dość nowa pozycja, bo z 2020 roku. Książka przedstawia ciągłą integrację i dostarczanie, czy narzędzie do orkiestracji – Kubernetes. Dodatkowo usprawnienia pracy w chmurze czy też dockera w trybie swarm. Najważniejsze też to aktualne dobre praktyki i techniki. 

Książki dla testerów oprogramowania cz. 5 - Docker w praktyce - Ian Miell, Aidan Hobson Sayers

Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków – Karolina Zmitrowicz, Adam Roman

Niniejsza książka jest wyjątkową pozycją na rynku literatury testerskiej. Autorzy przedstawiają rzeczywiste problemy, z jakimi przyszło się im zmierzyć w trakcie pracy zawodowej oraz w jaki sposób starali się je rozwiązać. Autorzy opisują sukcesy, jednocześnie nie ukrywając swoich porażek. Dzięki takiemu przedstawieniu sytuacji w tej publikacji, czytelnik może bezboleśnie uczyć się na błędach autorów. Poruszają tematykę taką jak automatyzacja, testowanie urządzeń mobilnych, testowanie użyteczności, testowanie wydajnościowe. Ponadto testy w firmie start-upowej, zarządzanie testowaniem, aspekty miękkie pracy testera, czy wykorzystanie sztucznej inteligencji w testowaniu.

Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków - Karolina Zmitrowicz, Adam Roman

Podsumowanie

Książki dla testerów oprogramowania to czwarta część wpisów o książkach dla testerów. W kolejnym wpisie zajmiemy się innymi pozycjami, które znajdują się na rynku. W dziale książki opisujemy wiele książek, czy audiobooków dla testerów oprogramowania i osób pracujących w branży IT. Podejmujemy tematykę książek dla osób chcących rozwijać się z Javą, Pythonem, JavaScriptem, Bezpieczeństwem, czy SQLem.