Java – przydatne skróty

Ogólne

Loading

Java – przydatne skróty to kolejny wpis z ogólnych zagadnień dla wszystkich którzy interesują się automatyzacją testów. Dzięki kilku prostym tipom będziecie mogli wykonywać niektóre czynności szybciej, wygodniej i łatwiej.

Wstęp

Java jest jednym z najbardziej popularnych języków programowania na świecie. Jest stosowany w wielu różnych aplikacjach i branżach. Aby pomóc programistom w pracy z językiem Java, wiele środowisk programistycznych zapewnia skróty, które umożliwiają szybsze i bardziej efektywne pisanie kodu. W tym artykule przedstawimy kilka przydatnych skrótów w języku Java, które można użyć, aby zaoszczędzić czas i poprawić produktywność podczas pisania kodu. Opiszemy, jak każdy skrót działa i w jaki sposób można go wykorzystać, aby ulepszyć swoją codzienną pracę z Java.

Przydatne skróty

Poniżej lista ciekawych skrótów które mogą pomóc Wam przy pisaniu kodu.

 1. sout + Tab – Skrót do wprowadzenia polecenia System.out.println();, które jest często używane do wyświetlania wyniku w konsoli.
 2. sysout + Tab – To jest to samo co wyżej, ale skrót jest inny.
 3. fori + Tab – Skrót do wprowadzenia pętli for, która jest często używana do iterowania po elementach tablicy lub kolekcji.
 4. iter + Tab – Skrót do wprowadzenia pętli for-each, która jest często używana do iterowania po elementach kolekcji.
 5. ifn + Tab – Skrót do wprowadzenia instrukcji warunkowej if, która jest używana do sprawdzania warunku i wykonywania odpowiedniej części kodu.
 6. sw + Tab – Skrót do wprowadzenia instrukcji switch, która jest używana do wyboru odpowiedniej sekcji kodu na podstawie wartości zmiennej.
 7. tryc + Tab – Skrót do wprowadzenia bloku try-catch, który jest używany do obsługi wyjątków i zapobiegania crashowaniu programu.
 8. psvm + Tab – Skrót do wprowadzenia metody public static void main(String[] args), która jest głównym punktem wejścia do programu w języku Java.
 9. main + Tab – To jest to samo co powyżej, ale skrót jest inny.
 10. con + Tab – Skrót do wprowadzenia konstruktora bezparametrowego.
 11. prst + Tab – Skrót do wprowadzenia prywatnego pola statycznego.
 12. prinst + Tab – Skrót do wprowadzenia prywatnego pola instancyjnego.
 13. cls + Tab – Skrót do wprowadzenia publicznej klasy.
 14. ctn + Tab – Skrót do wprowadzenia prywatnego konstruktora.
 15. mthd + Tab – Skrót do wprowadzenia publicznej metody.
 16. wh + Tab – Skrót do wprowadzenia instrukcji while.
 17. do + Tab – Skrót do wprowadzenia instrukcji do-while
 18. try + Tab – Skrót do wprowadzenia bloku try-catch.
 19. thr + Tab – Skrót do wprowadzenia throw nowego wyjątku.
 20. ext + Tab – Skrót do wprowadzenia rozszerzenia klasy przez inną klasę.

Podsumowanie

Na zakończenie artykułu – Java – przydatne skróty to kontynuacja informacji z zagadnień ogólnych – tym razem pokazujemy Wam polecenia dla innego IDE. Dodatkowo jak w tym wpisie będziemy starali się przedstawić różne alternatywy dla InteliJ, czy Eclipse O innych zagadnieniach ogólnych piszemy w niniejszym dziale.