Testy Accessibility na Gitlabie

Inne narzędzia

Loading

Testy Accessibility na Gitlabie to kolejny wpis w którym chcemy Wam pokazać możliwości narzędzia i jego wykorzystania w codziennej pracy. Jest to kolejny z wpisów w którym przedstawiamy Wam możliwość integracji kolejnego narzędzia z Gitlabem. 

 

Co to jest Accessibility 

Za Wikipedią – Dostępność WWW (ang. web accessibility) – dziedzina wiedzy z zakresu interakcji człowieka z komputerem zajmująca się problematyką tworzenia stron i serwisów internetowych dostępnych dla jak najszerszego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie cyfrowe (niepełnosprawnych, starszych, gorzej wykształconych, pozbawionych dostępu do szerokopasmowego internetu). Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu.

Rekomendacje W3C WAI
WCAG – Web Content Accessibility Guidelines (pl. Wytyczne dla dostępności treści internetowych).
ATAG – Authoring Tool Accessibility Guidelines (pl. Wytyczne dla dostępności narzędzi autorskich).
UAAG – User Agent Accessibility Guidelines (pl. Wytyczne dla dostępności programów użytkownika).
Inne
WCAG-EM – Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0 (pl. Metodologia oceniania zgodności w zakresie dostępności internetowej).

 

Wersja Gitlaba

Chcąc skorzytać z wbudowanej możliwości skorzystania z testów Accessibility na Gitlabie, nie jest wymagana żadna poszerzona wersja Gitlaba. 

 

Tworzenie gitlab-ci.yml

Chcąc uruchamiać testy z poziomu gitlaba nasze testy będą opierać się o stworzenie pliku gitlab-ci.yml, który będzie naszym centrum dowodzenia i zarządzania. 

I. Najprostsza wersja

W naszym projekcie testowym tworzymy plik gitlab-ci.yml a następnie uzupełniamy go w najprostszy sposób:

stages:
- accessibility

variables:
a11y_urls: "https://www.Nasz-Adres-Url.pl"

include:
- template: "Verify/Accessibility.gitlab-ci.yml"
 
1. Pierwszy element to nasz stage (w przypadku rozbudowanego gitlab-ci)
2. A11y urls – to adres url który będzie skanowany
3. Template – to core z którego zaciągamy wszelkie ustawienia.
 
 
II. Raporty i artefakty

Jeżeli chcesz możesz generować i potem zapisywać swój raport. Dzięki temu będziesz mógł analizować dokładniej wyniki, lub przedstawiać je innym w formie graficznej. Pliki są gotowe do pobrania z Archiwum. 

Raporty tworzą się jako plik *.json lub w ramach raportu HTML.

Testy Accessibility na Gitlabie - raport

Więcej informacji o tych testach znajdziecie tutaj

Schedules

Jeżeli chcemy tak przygotowane testy w ramach naszego repozytorium, możemy uruchamiać cyklicznie. Z pomocą przychodzi nam Gitlab i zakładka CI/CD – Schedules:

Rozwiązanie to jest korzystne, gdyż dzięki niemu możemy wykorzystywać możliwości OWASP ZAP bez naszego ręcznego uruchamiania.  

 

Podsumowanie

Testy Accessibility na Gitlabie to kolejny wpis w ramach którego prezentujemy Wam możliwości integracji narzędzi z Gitlabem. Ponadto wpis ten tworzony jest w ramach szerzenia wiedzy. Zapraszamy na inne wpisy związane z narzędziami