Windows komendy z konsoli

Ogólne

Loading

Windows komendy z konsoli to kolejny z tematów z zakresu wiedzy ogólnej. Chcąc korzystać z konsoli na Windowsie na co dzień, powinieneś znać konsolę i podstawowe polecenia. Nie będzie do zbiór encyklopedyczny, ale taki który pomoże Ci swobodnie poruszać się na tym środowisku.

Konsola

Konsola jest to miejsce w którym będziesz wykonywał różne polecenia. Aby móc szybko i swobodnie poruszać się konsoli, najbardziej zasadnym będzie zapamiętać kilka podstawowych komend.

Polecenia

W niniejszym akapicie wskażemy kilka podstawowych poleceń, które ułatwią Wam pracę na początkowym etapie współpracy z Windowsową konsolą.

dir

Polecenie dir – czyli pokaż zawartość katalogu – wyświetla całą zawartość folderu – pliki i katalogi w którym się znajdujemy.

Chdir

Na Linuxie popularne pwd – print working directory  czyli gdzie się obecnie znajdujemy – w jakim katalogu. Na Windowsie polecenie trochę inaczej. Możemy też korzystać z polecenia echo %cd%.

cd

Korzystaj z cd – change directory zmieniamy miejsce w którym się znajdujemy i tak

cd Desktop - idziemy do katalogu Desktop.
C:\Windows cd .. - wychodzimy z katalogu w którym jesteśmy.
cd sciezka\do\katalogu\docelowego - idziemy dokładnie we wskazane miejsce. Korzystaj z tabulatora do podpowiadania katalogu.
mkdir

Polecenie mkdir – make directory – czyli tworzenie nowego katalogu.

mkdir nazwa_katalogu
rmdir

Polecenie rmdir – remove directory – czyli tworzenie usunięcie wybranego folderu.

rmdir nazwa_katalogu
help

Poleceniem help możemy wyświetlić pomoc dla danej komendy. Możecie również użyć samego polecenia help by uzyskać ogólne informacje na temat komend.

help dir
help
copy

To polecenie służy do kopiowania plików.

copy c:\nowy_plik.txt d:\

move

Popularne move służy do przeniesienia pliku czy zmiany jego nazwy:

move c:\nowy_plik.txt d:\
del

Delete – czyli po prostu usuń. Wystarczy wpisać komendę i podać nazwę pliku.

del nowy_plik.txt
del d:\nowy_plik.txt
clear lub cls

Wyczyść historię terminala – jeżeli masz za dużo informacji to wpisz po prostu clear lub cls.

rename

Zmiana nazwy pliku. Podajesz polecenie + nazwa pliku i obok nowa nazwa.

rename nowy_plik.txt nowszy_plik.txt
tree

Otrzymujesz wykaz w postaci drzewka struktury katalogowej.

type

Wskazane polecenie wyświetla zawartość pliku tekstowego.

type nazwa_pliku.txt
Tutaj wyświetlona zostaje treść
exit

Zamknięcie konsoli na zamknięcie niniejszego wpisu.

Dodatek

Chciałbym tutaj polecić korzystanie z innej konsoli aniżeli standardowa, która jest domyślna w systemie Windows. Polecić można konsolę o nazwie cmder.

Windows polecenia z konsoli - cmder

Podsumowanie.

Windows komendy z konsoli to kolejny wpisów o wiedzy ogólnej. Informacje tutaj zawarte mogą dać pewien wkład początkującym testerom, czy odświeżyć informacje, które gdzieś mogły umknąć. O innych zagadnieniach ogólnych piszemy w niniejszym dziale.