Chrome wtyczki dla testerów cz. 8

Wtyczki

Loading

Chrome wtyczki dla testerów cz. 8 jest kolejną częścią zbioru różnych wtyczek dla testerów, programistów i innych użytkowników. Z racji tego, że Google Chrome jest to najpopularniejsza przeglądarka internetowa, która posiada wiele rozszerzeń, wraz z rozwojem serwisu, będziemy proponować kolejne alternatywy. 

 

Redux DevTools

Redux DevTools to wtyczka do debugowania zmian stanu aplikacji. Rozszerzenie zapewnia ulepszenia dla przepływu pracy z Redux. Oprócz Redux może być używana z każdą inną architekturą, która obsługuje. 

Chrome wtyczki dla testerów cz. 8 - Redux DevTools

ReduxDevTools

Lighthouse

Wtyczka Lighthouse to zautomatyzowane narzędzie typu open source do poprawy wydajności, jakości i poprawności aplikacji internetowych. Podczas audytu strony Lighthouse przeprowadza serię testów na stronie, a następnie generuje raport na temat skuteczności strony. Z tego miejsca możesz użyć nieudanych testów jako wskaźników tego, co możesz zrobić, aby ulepszyć swoją aplikację.

Chrome wtyczki dla testerów cz. 8 - lighthouse

Lighthouse

 

GoFullPage – Full Page Screen Capture

Wykonaj zrzut ekranu swojej bieżącej strony w całości i niezawodnie — bez proszenia o dodatkowe uprawnienia!
Najprostszy sposób na zrobienie pełnego zrzutu ekranu z bieżącego okna przeglądarki. Kliknij ikonę rozszerzenia (lub naciśnij Alt + Shift + P), obserwuj, jak rozszerzenie przechwytuje każdą część strony i zostaje przeniesione do nowej karty zrzutu ekranu, gdzie możesz pobrać go jako obraz lub plik PDF, a nawet po prostu przeciągnąć na pulpit.

GoFullPage – Full Page Screen Capture

Proxy SwitchyOmega

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma serwerami proxy szybko i łatwo. Zmiana ustawień proxy nigdy nie była tak wygodna. Pomyśl o SwitchyOmega jako o nowoczesnej wersji okna dialogowego „Ustawienia proxy”, zaprojektowanej jako prostsze, szybsze i wydajniejsze, specjalnie zoptymalizowane pod kątem przeglądarki Chrome.

Proxy SwitchyOmega

Angular DevTools

Wtyczka Angular DevTools rozszerza Chrome DevTools o funkcje debugowania i profilowania specyficzne dla Angulara.
Możesz użyć pluginu, aby zrozumieć strukturę swojej aplikacji i wyświetlić podgląd stanu dyrektywy i wystąpień składników. Aby uzyskać wgląd w działanie aplikacji, możesz skorzystać z zakładki profilera, która pokazuje poszczególne cykle wykrywania zmian, co je wywołało i ile czasu spędził w nich Angular.

Angular DevTools

Web Vitals

Mierz dane aplikacji i weryfikuj „Health Site”. Web Vitals to sygnały jakościowe, które są kluczem do zapewnienia doskonałego UX w sieci (https://web.dev/vitals). To rozszerzenie mierzy podstawowe wskaźniki internetowe, zapewniając natychmiastową informację zwrotną na temat wczytywania, interaktywności i metryk zmiany układu. Jest to zgodne ze sposobem, w jaki te dane są mierzone przez Chrome i raportowane do innych narzędzi Google (np. Chrome User Experience Report, Page Speed Insights, Search Console).

Web Vitals

JSON Viewer Pro

Ta wtyczka to całkowicie bezpłatne rozszerzenie do wizualizacji odpowiedzi JSON w niesamowitym widoku drzewa i wykresu z doskonałym doświadczeniem użytkownika i opcjami.

 • Beautify JSON response from API
 • Visual representation of JSON with Chart
 • Depth traversing of JSON property using breadcrumbs
 • Write custom JSON in Input area
 • Import local JSON file
 • Download JSON file using Context Menu
 • URL filters
 • Change Themes
 • Custom CSS
 • Cool User Interface.
 • Copy property and value
 • Access JSON in your console using only json keyword

JSON Viewer Pro

Checkbot: SEO, Web Speed & Security Tester

Checkbot to potężne narzędzie do testowania stron internetowych, które podpowie Ci, jak poprawić SEO, szybkość strony i bezpieczeństwo Twojej witryny. Checkbot indeksuje setki stron jednocześnie, sprawdzając ponad 50 typowych problemów z witryną w oparciu o najlepsze praktyki internetowe zalecane przez Google i Mozillę.

Checkbot: SEO, Web Speed & Security Tester

Podsumowanie.

Chrome wtyczki dla testerów cz. 8 było ósmą częścią serii wpisów o wtyczkach. Z racji rozbudowania przeglądarki Google Chrome i ilości wtyczek, prezentujemy kolejną partię przydatnych rozszerzeń. W ramach kategorii wtyczki będziemy poruszać rozszerzenia również dla innych przeglądarek. O innych narzędziach związanych przeglądarkami, szerzej piszemy w niniejszym dziale.