InteliJ vs Eclipse skróty

Inne narzędzia

Loading

InteliJ vs Eclipse skróty klawiszowe. Zapewne zdarza się, że zmieniamy jedno IDE na inne. Porównaj skróty klawiszowe w Eclipse i InteliJ i miej pod ręką całą listę, by łatwo korzystać i wyłapywać różnice. 

Intelij vs Eclipse

Skróty klawiszowe porównane w tabeli do łatwego skopiowania. 

Eclipse IntelliJ IDEA Description
F4 ctrl+h show the type hierarchy
ctrl+alt+g ctrl+alt+F7 find usages
ctrl+shift+u ctrl+f7 finds the usages in the same file
alt+shift+r shift+F6 rename
ctrl+shift+r ctrl+shift+N find file / open resource
ctrl+shift+x, j ctrl+shift+F10 run (java program)
ctrl+shift+o ctrl+alt+o organize imports
ctrl+o ctrl+F12 show current file structure / outline
ctrl+shift+m ctrl+alt+V create local variable refactoring
syso ctrl+space sout ctrj+j System.out.println(“”)
alt + up/down ctrl + shift + up/down move lines
ctrl + d ctrl + y delete current line
??? alt + h show subversion history
ctrl + h ctrl + shift + f search (find in path)
“semi” set in window-> preferences ctrl + shift + enter if I want to add the semi-colon at the end of a statement
ctrl + 1 or ctrl + shift + l ctrl + alt + v introduce local variable
alt + shift + s alt + insert generate getters / setters
ctrl + shift + f ctrl + alt + l format code
ctrl + y ctrl + shift + z redo
ctrl + shift + c ctrl + / comment out lines (my own IDEA shortcut definition for comment/uncomment on german keyboard layout on laptop: ctrl + shift + y)
ctrl + alt + h ctrl + alt + h (same!) show call hierarchy
none ? ctrl + alt + f7 to jump to one of the callers of a method
ctrl + shift + i alt + f8 evaluate expression (in debugger)
F3 ctrl + b go to declaration (e.g. go to method)
ctrl + l ctrl + g go to line

Tablice w formie obrazków 

Tablice pochodzą ze strony www.jrebel.com.

Podsumowanie

W niniejszym artykule dotyczącym InteliJ vs Eclipse skróty klawiszowe chcieliśmy przedstawić Wam szybkie możliwości wykorzystania skrótów. W ramach pracy testera automatyzującego z Javą możecie stanąć przed koniecznością zmiany IDE. W dziale inne narzędzia opisujemy wiele innych przydatnych narzędzi, które być może pomogą Wam w bieżącej pracy. Możecie też poczytać o różnych IDE dla Javy.