Testowanie weba podstawowe pojęcia

Ogólne

Loading

Testowanie weba podstawowe pojęcia – to wpis przedstawiający Wam różnego rodzaju pojęcia, hasła z którymi możecie spotkać się w trakcie testowania aplikacji webowych. Poznaj definicje, zagłęb się w specyfikę by w trakcie pracy, nic nie stanowiło dla Ciebie tajemnicy i bariery.

Cookies

Cookie to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną

Cache

Mechanizm, w którym część spośród danych zgromadzonych w źródłach o długim czasie dostępu i niższej przepustowości jest dodatkowo przechowywana w pamięci o lepszych parametrach. Ma to na celu poprawę szybkości dostępu do tych informacji, które przypuszczalnie będą potrzebne w najbliższej przyszłości. Pamięć podręczna jest elementem właściwie wszystkich systemów. Dostęp do dysku jest buforowany w pamięci RAM, a dokumenty HTTP są buforowane przez pośredniki HTTP oraz przez przeglądarkę.

Incognito

Tryb prywatny – funkcja dostępna w przeglądarkach internetowych, pozwalająca na przeglądanie Internetu bez zapisywania odwiedzonych stron w lokalnej historii przeglądarki oraz bez zapisywania śladu w plikach 'cookies’.

HTML

HTML pozwala opisać strukturę informacji zawartych wewnątrz strony internetowej, nadając odpowiednie znaczenie semantyczne poszczególnym fragmentom tekstu. Formując hiperłącza, akapity, nagłówki, listy – oraz osadza w tekście dokumentu obiekty plikowe, na przykład multimedia, lub elementy baz danych, na przykład interaktywne formularze danych. HTML umożliwia określenie wyglądu dokumentu w przeglądarce internetowej. Do szczegółowego opisu formatowania akapitów, nagłówków, użytych czcionek i kolorów, zalecane jest wykorzystywanie kaskadowych arkuszy stylów (w skrócie CSS).

CSS

Kaskadowe arkusze stylów CSS (ang. Cascading Style Sheets) to kod służący do nadawania wyglądu strony. CSS Podstawy przeprowadzi cię przez bazowe zagadnienia, abyś mógł zacząć modyfikować wygląd swojej strony. Podobnie jak HTML, CSS nie jest językiem programowania. Nie jest jednak też językiem znaczników — jest językiem arkuszy stylów (ang. style sheet language). Oznacza to, że pozwala on selektywnie stosować style do elementów w dokumentach HTML. Na przykład, aby zaznaczyć wszystkie paragrafy na stronie HTML i zmienić w nich kolor tekstu na czerwono

JS

JavaScript, w skrócie JS – skryptowy oraz wieloparadygmatowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych. Najczęściej spotykanym zastosowaniem języka JavaScript są strony internetowe. Skrypty te służą najczęściej do zapewnienia interakcji poprzez reagowanie na zdarzenia, walidacji danych wprowadzanych w formularzach lub tworzenia złożonych efektów wizualnych. Skrypt JavaScript uruchamiany przez strony internetowe mają znacznie ograniczony dostęp do komputera użytkownika. Po stronie serwera JavaScript może działać w postaci Node.js

API

Interfejs programowania aplikacji. API jest przede wszystkim specyfikacją wytycznych, jak powinna przebiegać interakcja między komponentami programowymi. Implementacja API jest zestawem rutyn, protokołów i rozwiązań informatycznych do budowy aplikacji komputerowych. Dodatkowo API może korzystać z komponentów graficznego interfejsu użytkownika. Dobre API ułatwia budowę oprogramowania, sprowadzając ją do łączenia przez programistę bloków elementów w ustalonej konwencji.

Websockety

WebSocket – jest protokołem komunikacyjnym, zapewniającym dwukierunkowy kanał wymiany danych poprzez pojedyncze połączenie TCP. Przedmiot ten różni się od protokołu HTTP. Oba protokoły są zlokalizowane na 7 warstwie w modelu OSI i zależą od TCP na warstwie 4. Protokół WebSocket umożliwia interakcję między przeglądarką internetową (lub inną aplikacją kliencką), a serwerem sieciowym przy niższym obciążeniu niż alternatywne rozwiązania półdupleksowe, takie jak np. odpytywanie HTTP (polling), ułatwiając przy tym znacznie przesyłanie danych w czasie rzeczywistym do i z serwera. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu znormalizowanego sposobu wysyłania przez serwer treści do klienta bez uprzedniego żądania klienta i umożliwienia przesyłania komunikatów tam i z powrotem przy zachowaniu aktywnego połączenia. W ten sposób między klientem, a serwerem może odbywać się dwukierunkowa wymiana danych

Statusy HTTP

Statusy odpowiedzi HTTP to nic innego jak informacja wysłana nam przez serwer HTTP do aplikacji klienta. Kody odpowiedzi protokołu HTTP dzielimy na kilka kategorii. Kody informacyjne 1XX, kody powodzenia 2XX, kody przekierowań 3XX, kody błędu aplikacji klienta 4XX, oraz kody błędu serwera HTTP – 5XX. Więcej informacji tutaj.

Metody HTTP

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) jest przeznaczony do zapewnienia komunikacji między klientem a serwerem. Protokół HTTP jest użyteczny, ponieważ udostępnia znormalizowany sposób komunikowania się ze sobą. Określa on formę żądań klienta (tj. np.przeglądarki) dotyczących danych oraz formę odpowiedzi serwera na te żądania. Więcej informacji tutaj.

DevToolsy

Każda przeglądarka posiada wbudowane narzędzia które mogą nam pomóc w testowaniu. DevTools zwane narzędziami programistycznymi to potężne narzędzie przy testowaniu aplikacji webowych. Dzięki nim możesz przejrzeć strukturę HTML i dodawać oraz usuwać elementy, sprawdzać informacje w consoli, śledzić requesty w networku czy pracować razem z cookiesami. Tematy związane z DevToolsami w Chrome opisaliśmy tutaj.

Pluginy

Jeżeli ktoś mówi Wam o pluginach – ma zapewne na myśli dodatki do przeglądarek, często też mówimy o wtyczkach do przeglądarek. Z racji możliwości ich szerokiego wykorzystania posiadamy dział w którym opisujemy tą tematykę – wtyczki do przeglądarek.

Podsumowanie

Testowanie weba podstawowe pojęcia to kontynuacja informacji z zagadnień ogólnych. Tym razem zaprezentowaliśmy Wam pojęcia, z którymi możecie się spotkać w trakcie testowania weba. Dodatkowo jak w tym wpisie będziemy starali się przedstawić różne alternatywy dla InteliJ, czy Eclipse O innych zagadnieniach ogólnych piszemy w niniejszym dziale.